1731

Bauhär

  • Privat

Wou

  • Éimereng

Wéini

  • 2012-2014

Missioun

  • komplett Missioun OAI

Ingénieur

  • Lux-Ingénieurs Sàrl

Energie

  • N-Ergie S.A.